Cyklosekcia
pri TK Horec Partizánske

Stanovy Cyklosekcie
Tento malý spolok nadšencov, ktorí sa popri turistike venujú aj cyklistike, vznikal pozvoľna v priebehu leta 2006. Oficiálne bol predstavený na výročnej členskej schôdzi TK Horec 19.1.2007 ako Cyklosekcia, súčasť turistickéko klubu. Naším cieľom nebude lámať rekordy, naháňať kilometre a dosahovať veľké športové výkony, ale spoznávať zaujímavé miesta našej krajiny a tiež ostatných krajín Európy. Cyklotúry budú plánované v termínoch mimo akcií TK Horec a budú vhodné aj pre menej zdatných cyklistov. Prajem všetkým veľa krásnych zážitkov pri nazeraní na svet zo sedla bicykla.     Juraj Jenis
Úvod

Aktuality

Plán 2016

Archív

Gallery

Stanovy

Kontakt

www.tkhorec.szm.sk

Aktualizované: 8. 9. 2016
© Georgio Stefani de Eiger